BCF理事会

原理事会成员:


王章林     理事长、总干事                   北京光华长安大厦有限公司/顾问

陈达文     理事                             仁人家园/荣誉主席

杨岚翎     理事                             北京光华长安大厦有限公司

杨德明     监事                             北京光华长安大厦有限公司/工程师2020年最新理事成员信息:

 

BCF理事成员:

 

杨岚翎  理事长              北京光华长安大厦有限公司   行政人事

翟  艳  秘书长              北京光华慈善基金会   秘书长 

岑  平  理  事              北京光华长安大厦有限公司  副总经理